Ivanović

Ivanović
WineRS card

Nošena burnim događajima, porodica Ivanović se oko 1814. godine doseljava u Kožetin (današnji Aleksandrovac) i od tada do današnjih dana generacije Ivanovića bave se proizvodnjom grožđa i vina.

Dragoslav I. Ivanović po povratku iz Prvog svetskog rata, 1919. godine osniva vinarsko-rakidžijsku radnju. Osnovana firma brzo napreduje i godine 1939. i ‘40. dostiže proizvodnju od 500.000 litara vina. Posle Drugog svetskog rata, odlukama vlasti proizvodnja zamire.

Godine 1996. njegov unuk Dragoslav I. Ivanović vraća se u Župu, iz prašnjavih fioka vadi stare dedine recepte i obnavlja porodičnu tradiciju. Uz minimalno mešanje u prirodne procese tokom prerade grožđa i fermentacije šire, proizvode se vina na istinski tradicionalan način, koja u sebi nose svu ljubav i pažnju uloženu tokom nastajanja i sazrevanja.

Carried by turbulent times, the Ivanović family came to Kozetin (today Aleksandrovac) in 1814. Since then up to the present times this family has kept the tradition of grapevine growing and wine production.

Dragoslav I. Ivanović, after coming back from World War I, founded wine and brandy store. The business had a fast progress and in 1939 and 1940 it reached production of 500.000 l of wine. After World War II the authorities closed the production.

In 1996 Dragoslav’s grandson, also named Dragoslav, came to Župa, found the old recipes for wine making of his grandfather and restarted the family tradition. With minimal changes of natural process during production, wines are produced in a truly traditional way, and they carry all the love and care given to the making and ageing process.

Email: kontakt@ivanovicvino.com

Telefon / Phone: + 381 (0)63 528 246

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*