Botunjac

Botunjac
WineRS card

U selu Donje Zleginje u Župi aleksandrovačkoj, na porodičnom imanju Botunjac, nastaju vrhunska vina Botunjac, koja su neobičan spoj tradicije, tehnologije i ljubavi prema večnom piću.

Vinova loza se u porodici gaji od kada je stigla u Župu. Deda Vučko i otac Slavimir, koji sada vino piju sa anđelima, bili su čuveni vinogradari i vinari. Deda po majci Dragomir, koji sada ukršta čaše sa Sv. Petrom je takođe bio veliki vinar i vinarski trgovac.

Vina Botunjac se rađaju u vinogradima, koji se nalaze na zemljištu Hrašnjaci (iskrčena hiljadugodišnja hrastova šuma) koje vinu i grožđu daje jedinstven i poseban kvalitet.

Od podruma su udaljeni 300m i nalaze se na 30m većoj nadmorskoj visini tako da se proizvodnja od berbe, maceracije, fermentacije, taloženja i pretakanja pa sve do čuvanja i negovanja vina, odvija na različitim visinskim stanicama. U proizvodnji najkvalitetnijih vina Botunjac primenjuje se nauka ali samo u okvirima zlatnih pravila prirode.

In Donje Zleginje village, in Aleksandrovac Župa and on the estate of Botunjac family, premium wines of Botunjac are produced. They are unusual mixture of tradition, technology and love for this eternal beverage.

Grapevine is grown by this family from the time it appeared in this region.  Late ancestors Vučko and Slavimir were famous wine growers and wine makers and Dragomir was also famous as a wine trader.

Botunjac wines originate from the vineyards situated on the ground where once was a thousand year old oak forest – Hrašnjaci. This gives a unique quality to this wine.

Vineyards are 300 m away from cellar and 30 m higher, so wine production is, consisting of picking, maceration, fermentation, settling, decanting and also storing and tending, done on different heights. In the production of high quality wines Botunjac applies science but only in line with the golden rules of nature.

Adresa / Address: Donje Zleginje, Aleksandrovac

Telefon / Phone: +381 (0)63 103 75 51

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

*