O kartici / About card

Vinsko-turistička kartica WineRS card je proizvod udruženja Vinski putevi Srbije.

Informacije o objektima u kojima mogu da ostvaruju popuste i druge pogodnosti, korisnici ove kartice dobijaju na Popusti / Discounts

Kartica može biti nepersonalizovana (WineRS card) i personalizovana (WineRS card club).

WineRS card

 

Pravo na ovu karticu ostvaruju sva fizička ili pravna lica (koja ne moraju da budu članovi Kluba Vinskih puteva Srbije).

Vlasnik ove kartice ostvaruje pravo na popuste u objektima pravnih lica koja su članovi Kluba VPS, pod uslovom da se identifikuje ovom karticom;

Vlasnik ove kartiice ostvaruje i dodatne pogodnosti kada se registruje, prijavljujući serijski broj kartice na Registruj se .

Cena kartice je 1.500 rsd + pdv

i važi za kalendarsku godinu u kojoj je izdata.

WineRS card club

 

Pravo na ovu karticu ostvaruju fizička ili pravna lica koja su članovi Kluba VPS.

Sva prava i obaveze, postupak za učlanjenje i dobijanje WineRS card club kartice, kao i cena iste, definisani su Pravilnikom o radu Kluba Vinskih puteva Srbije (u daljem tekstu Kluba VPS), koji se dobija pri učlanjenju.

 

Fizičko lice član Kluba VPS

 • stiče pravo da kroz klupski vid organizovanja ostvaruje svoja zadovoljstva i interese iz oblasti kojima se klub bavi, kao i da aktivno učestvuje u radu kluba;
 • ostvaruje pravo na popuste u objektima pravnih lica koja su članovi kluba, pod uslovom da se identifikuje vinsko-turističkom karticom kluba (WineRS card club);
 • ostvaruje pravo na popuste na svim promotivnim i komercijalnim vinsko-turističkim turama koje organizuje Udruženje VPS;
 • ostvaruje pravo na popuste za nabavku štampanih izdanja (knjige, brošure, vodiči, mape…), kao i svih drugih proizvoda (poklon programi i dr.), koje priprema Udruženje VPS;
 • ostvaruje pravo na popuste na manifestacijama koje organizuje Udruženje VPS;
 • ostvaruje pravo na informisanje o aktivnostima Udruženja VPS putem redovnog obaveštavanja ali i elektronskog biltena koji Udruženje VPS objavljuje tromesečno i šalje članovima kluba na e-mail;
 • ostvaruje mogućnost da kroz aktivan rad u klubu postane kandidat za člana Udruženja VPS;
 • Ima obavezu da redovno plaća godišnju članarinu u iznosu koji propisuje UO VPS;
 • ima obavezu da se brine i štiti ugled Kluba VPS.

 

Pravno lice član Kluba VPS

 • ima ista prava i obaveze kao i fizičko lice;
 • sklapa Sporazum o saradnji sa Udruženjem Vinski putevi Srbije kojim se obavezuje da pruži određene popuste drugim članovima kluba;
 • stiče pravo da besplatno učestvuje na manifestacijama koje organizuje Udruženje VPS;
 • na vidnom mestu, na ulazu u objekat, dužan je da postavi znak-nalepnicu koju dobija od menadžera kluba, pri učlanjenju, a koja izgleda ovako: