Vinarija

 • Popust / Discount

  Živković

  Početak rada vinarije blagoslovio je otac Simeon, starešina manastira Rukumija, rečima: „Čovek može da se prejede hleba, pa da mu se smuči, zato ono što radiš, radi časno, ne dodajući vinu ništa što mu Bog i priroda nisu namenili“.

  Požarevljanin Miroslav Živković napustio je rudarstvo, setio se i poslušao oca Simeona, u stilu pravog domaćina se posvetio grožđu i vinu i osnovao vinariju koja danas godišnje proizvede  10.000 litara kvalitetnog vina, koje plasira požarevačkim restoranima i renomiranim beogradskim hotelima.

  Za potrebe vinskog turizma dovršena je i sala za degustaciju koja može da primi oko 50 gostiju koji žele da probaju vina jedine vinarije u Braničevskom okrugu.

  The opening of this winery was blessed by father Simeon, leader of monastery Rukumija by the following words: „If a man eats too much bread, he could be sick, so whatever you do, do it honorably, do not add to wine anything that nature and God did not intend to add“.

  Miroslav Živković from Požarevac gave up mining, recalled and followed the words of father Simeon. As a true traditionalist, he dedicated himself to grapevine growing and founded a winery which now produces 10,000 l of high quality wine per year and distributes it to restaurants and hotels in Belgrade and Požarevac.

  For the needs of wine tourism, there is a room for wine tas-ting with capacity of around 50 guests who would like to try wines of the only winery in Braničevo region.

 • Popust / Discount

  Aleksandrović

  Pobrđa Oplenca od davnina su ljudi koristili za uzgajanje vinove loze. Mesto iz koga Vinarija Aleksandrović potiče vuče svoje korene, a pre svega naziv u daleku prošlost.

  Porodica Aleksandrović koja se više od sto godina bavi vinogradarstvom i vinarstvom, od početka je blisko sarađivala sa vinogradarima i vinarima kraljevih podruma, a nalazila se i među osnivačima Venčačke vinogradarske zadruge. Kada je čuveni dvorski podrumar Živan Tadić, koji je posle II svetskog rata emigrirao u Kanadu, saznao da porodica Aleksandrović obnavlja vinarsku tradiciju oplenačkog kraja poslao je u Vinču recepturu – sortni sastav Trijumfa, najboljeg vina Kraljevih podruma, koje se pre II svetskog rata pilo na skoro svim evropskim dvorovima.

  Danas Vinarija Aleksandrović za proizvodnju svojih vrhunskih vina koristi oko 75 hektara vinograda, zasađenih visokokvalitetnim sortama grožđa. Imperativ u proizvodnji vina je kvalitet što i čini da je Vinarija Aleksandrović danas jedan od lidera u proizvodnji vrhunskih vina u Srbiji. Vina ove vinarije nazvana „vina za sva vremena“ našla su svoje mesto na tržištima S.A.D., Nemačke, Švajcarske i Velike Britanije a eminentni švajcarski časopis „Vinum“ je Vinariju Aleksandrović označio kao predvodnika novog talasa vina iz istočne Evrope.

  Hills of Oplenac were used for viticulture from the old times. The place where Aleksandrović winery is placed, together with its name, has the origins in deep past.

  The Aleksandrović family has dealt with viticulture and wine making tradition for more than a century. At the beginning they had close cooperation with winegrowers and winema-kers in King’s service and they were among the founders of Venčac winegrower association.

  When Živan Tadić, famous worker in royal cellars who emigrated in Canada after World War II, found out that this family worked on renewing Oplenac wine tradition, he sent recipe for variety mixture Trijumf (Triumph), the best wine of king’s cellars, which was consumed in almost all European courts before World War II.

  Today this winery uses 75 ha of vineyards with high quality grape varieties as source for its wine production.

  A must in wine production is good quality, which makes Aleksandrović winery one of the leaders in wine production in Serbia today. Wines made here are called „wines for all times“ and have found their position in foreign markets as well – in USA, Germany, Switzerland, and Great Britain. Eminent Swiss magazine „Vinum“ marked Aleksandrović winery as a leader of new wave wine from Eastern Europe.

 • Popust / Discount

  Temet

  U čast prirode, sunca i zemlje, uzdignuta na bregu, okružena vinogradima, podignuta je Vinarija Temet. Njeno stvaranje je uzbudljiv put ispunjen otkrićima i iskušenjima. Sama reč Temet izvedena je iz latinske reči Temetum, što u prevodu znači – jako, snažno, vino sa karakterom. Vinarija se nalazi u mestu Lozovik, u centralnom delu Srbije, valoviti predeo gde se Šumadija sreće sa Pomoravljem. Vođeni tragom plodne zemlje, na brdu odakle se pogled širi sa Juhora ka Crnom Vrhu, postalo je jasno gde pustiti korenje. Jagodinsko vinogorje, zbog svojih pozitivnih ekoloških uslova predstavlja pogodno tle za kvalitetnu proizvodnju  crvenih i belih vina. Smeštena na prelepim brdovitim padinama koje obezbeđuju idealnu izloženost suncu, Vinarija Temet oblikovana je pod jakim uticajem okruženja, sa težnjom da se pronađe harmonija u radu i uživanju pod istim krovom.

  In honor of the nature, sun and ground, on top of the hill, surrounded by vineyards, Temet Winery was built. Its creation is an exciting story full of findings and challenges. The word „Temet“ itself is derived from Latin work Temetum, meaning strong, powerful, wine with character. The winery is situated in Lozovik village, in central Serbia highland where Šumadija meets Pomoravlje (area of the Morava river). From the hill where the view spreads from Juhor towards Crni Vrh, it was once clear where farmable land and the place good for vineyard was. Jagodina wine region is suitable for viticulture and white and red wine production due to its favorable environmental characteristics.

  Positioned on the beautiful hilly slopes which provide ideal sun exposure, Temet Winery is created under the strong influence of the environment, striving to find harmony in work and hedonism.

 • Popust / Discount
 • Popust / Discount

  Šapat

  Zamišljena kao spoj modernog i tradicionalnog, kao hram umetnosti isprepletane pisanom reči, vrednim slikarskim delima i najboljim vinima, kao kompleks idealan za poslovne sastanke ili jednodnevan ili višednevan odmore, ova vinarija i vinogradi koji je okružuju, ponosno su se smestili na istočne padine Fruške gore, tik uz sam Dunav. Refleksija sunca sa Dunava, idealna nadmorska visina, veliki broj sunčanih sati godišnje, dnevne temperaturne razlike, stalna izloženost ruži vetrova, stvaraju savršene uslove za sazrevanje grožđa vrhunskog kvaliteta, koje se uz pomoć najsavremenije enološke tehnologije pretvara u božanski napitak.

  I kada se u restoranu Ateljea vina Šapat, iz koga puca nestvaran pogled na Dunav i vinograde, takva vina upare sa hranom, za koju se zbog autentičnosti i podneblja može reći da je bolja od hrane iz najboljih svetskih restorana, užitak je potpun. Za takav užitak zadužen je neverovatno usklađen tim mladih ljudi koji znaju neprimetno da osvoje srca gostiju koji se rado vraćaju ovom bajkovitom zdanju.

  Designed as a blend of modern and traditional, as a temple of art intertwined with written words, valuable works of art and the best wines, as a complex ideal for business meetings or one-day or multi-day breaks, this winery and surrounding vineyards are proudly located on the eastern slopes of Fruška gora , close to the Danube. The reflection of the sun from the Danube, the ideal altitude, a great number of sunny hours per year, daily temperature differences, constant exposure to the wind of the wind, create the perfect conditions for maturing the grapes of top quality, which, with the help of the most modern oenological technology, turns into a divine drink.
  And when in the restaurant of the Atelier of the wine Shapat, from which the unrealistic view of the Danube and vineyards fires, such wine is spoiled with food, which, due to authenticity and climate, can be said to be better than food from the best restaurants in the world, the enjoyment is complete. For such pleasure, it is incredibly coordinated team of young people who know imperceptibly to win the heart of guests who are happy to return to this fabulous building.

  Adresa / Address: , Novi Slankamen

  E-mail:  ateljevina@sapat.rs

  Telefon / Phone: +381 (0)69 607 910

  00000
 • Popust / Discount

  Milojević

  U degustacionoj sali izrađenoj u etno stilu (kombinacija cigle i drveta) koja odiše mirisima i ukusima ovog kraja, gosti mogu da probaju vina iz ovog podruma kombinovana sa pratećim gurmanskim specijalitetima pripremljenim po originalnoj recepturi, kao što su hleb iz furune, kajmak, pršute, razne vrste mesa, sireva i dr.

  U selu Zeoke nadomak Lazarevca, na padinama zeočkih brda koja čuvaju viševekovnu tradiciju vinogradarstva ovog kraja, u okviru gazdinstva porodice Milojević, prostiru se vinogradi površine tri hektara u kojima su zastupljene stone, ali i vinske sorte grožđa od kojih se dobijaju čuvena vina nadaleko poznata i u beogradskoj i u šumadijskoj regiji – a i šire.

  Najbolja vina iz ove vinarije dobijaju se od probranog grožđa, na tradicionalan način. U njih je utkano iskustvo stečeno vekovima, duh prošlosti i bezganična ljubav prema vinogradarstvu.

  Pored vina porodica Milojević proizvodi i domaće rakije.

  In a tasting room made in ethno style (a combination of brick and wood) that reflects the smells and tastes of this region, guests can taste wines from this basement combined with accompanying gourmet specialties prepared according to the original recipe, such as bread from “furuna”, kajmak, various types of meat, cheeses, etc.

  In the village of Zeoke, near Lazarevac, on the slopes of the Žiče hills, which preserve the centuries-old tradition of viticulture in this region, within the household of the Milojević family, there are vineyards of three hectares in which the stone is represented, as well as the wine grape varieties from which famous wines are well known in Belgrade and Šumadija region – and beyond.

  The best wines from this winery are obtained from the selected grapes, in a traditional manner. In them, the experience acquired through centuries, the spirit of the past, and the unwanted love of vineyard have been entwined.

  In addition to wine, Milojević family produces homemade brandy.

  Adresa / Address: selo Zeoke, Lazarevac

  E-mail:  podrummilojevic@gmail.com

  Telefon / Phone: +381 (0)65 815 88 95

  00000
 • Popust / Discount

  Acumincum

  Pored Rimokatoličke crkve u Starom Slankamenu na obali Dunava, nalazi se kuća poznata kod meštana kao kuća Đorđa Mrkšića. U podrumu kuće se nalaze ostaci turskog kupatila (amam) sagrađenog oko 1560. Župski dom je 1837. kupio Đorđe Mrkšić i od tada je služila kao porodična kuća sa kačarom gde se godinama pravilo domaće vino poznato u celom kraju. Nakon što je više desetina godina bila nenasta-njena kuću je 2009. kupio Milan Spasić poželevši da na jednom mestu, tako bogatom tradicijom, napravi moderan dom za svoje vino. Rekonstrukcija je započeta u jesen 2011. Ovo je jedno od retkih mesta u Srbiji gde će moći da se proba domaći širaz i uživa u nesvakidašnjem ambijentu na obali Dunava!

  Next to the Catholic church in Stari Slankamen, at the ri-verbank of the Danube, there is a house among the local population known as the house of Đorđe Mrkšić. In the house cellar there are remains of Turkish bathroom (ha-mmam) built around 1560. Parish house was bought in 1837 by Đorđe Mrkšić and ever since it served as a family house with a separate facility where homemade wine famous in the whole region was made for years. After being desolated for several decades, it was bought by Milan Spasić who wanted to make a modern home to his wine in a place with rich tradition. Reconstruction was started in 2011. This is one of the rare places in Serbia where you can try homemade shiraz and enjoy extraordinary atmosphere at the Danube riverside!

  Adresa / Address: Dositeja Obradovića 3, Stari Slankamen

  E-mail:  office@vinarija-acumincum.com

  Telefon / Phone: +381 (0)63 238399

  00000
 • Popust / Discount

  Status – Malča

  Od velike petlje iza motela Nais, gde jedan pravac ide za Atinu a drugi nastavlja ka Nišu, Pirotu, Dimitrovgradu i Sofiji, posle svega 5-6 km silazi se sa autoputa i kreće prema Svrljigu i Knjaževcu. Posle 1,2 km nailazi se na selo Malča. Malča leži na međi obronaka niškog polja i Svrljiških planina, koje predstavljaju izuzetno značajno vinogradarsko područje. Klima na malčanskom području je umereno kontinentalna sa prodorima zimskih hladnih talasa. Ovde se sučeljavaju kontinentalni i sredozemni klimatski uticaj.

  Malčanska reka (neko je zove i Crvena reka), pored koje se prostire Vinsko selo Malča, uliva se u Nišavu kod izvorišta pitke vode „Novosel“, sa koga se napaja vodom i selo Malća. Na drugoj obali Nišave je arheološko nalazište Mediana, rezidencija Cara Konstantina. Vinsko selo Malča prostire se na placu od 2ha. Kapacitet podruma je oko 2.000.000 lit/godišnje.

  Hodajući kroz Vinarski podrum Malča putovaćete kroz vreme i probati vina iz amfora iz Rimske kuće, Srednjevekovne kuće Nemanjića, Srpske vinske kuće XX veka i Moderne vinarije.

  Prelepo opremljeni restoran, čuvena lokalna hrana, vino po izboru i vrlo ljubazno osoblje zaokružuju neverovatan ugođaj u Vinskom selu Malča.

  At the grand highway loop after Nais motel, one direction goes to Athens and another one to Niš and Pirot, Dimitrov-grad and Sofia. After 5–6 km when you go down the highway towards Svrljig and Knjaževac and after 1.2 km you will come across Malča village.

  Malča lies on the border of Niško Polje and Svrljig Mountains and it is very important region for viticulture.

  This area has moderate continental climate with seasonal penetration of cold winter fronts. This is the place where continental and Mediterranean climate meet.

  Wine village Malča is positioned next to the Malča River (also known as Crvena reka – the Red River) whose confluence in the Nišava is nearby a source of drinking water called „Novosel“. This is the water source of Malča village. At the other side of Nišava there is a site called Mediana, the residence of Roman emperor Constantine. Wine village Malča covers the area of 2 ha. The capacity of its cellar is 2.000.000 l per year.

  Walking through the Malča Wine Cellar, you’ll travel through time and drink wine from amphorae from the Roman house, Medieval wine house, Serbian wine house from XX century and Modern winery.

  A beautifully equipped restaurant, famous local food, wine of your choice and very friendly staff round off an incredible atmosphere in the village of Malča.

  Adresa / Address: Selo Malča, Niš

  E-mail: podrummalca@gmail.com

  Telefon / Phone: +381 (0)62 8015745

 • Popust / Discount

  Vindulo

  Dr Laslo Dujmović sa svojom porodicom je, od 1978. godine, nastavio posao vinara i vinogradara kojim se bavilo nekoliko generacija njegove familije. Sortni mirisi Kevidinke, Šasle, Slankamenke i Portogizera ostavili su neizbrisivu uspomenu na njegove prve susrete sa bačkim vinima i vinogradima.

  Kod odabiranja sorti rukovodio se principom da to budu sorte koje su stvorene za vojvođansko područje ili, da budu svetske sorte koje verodostojno reflektuju vojvođanski teroar.

  Vina ove vinarije su jedinstvena, kakva se nigde ne mogu naći – vesela, živa – sa posebno divnim mirisima, jako lepim kiselinama, koje su sa druge strane izbalansirane sa umerenim alkoholnim sadržajem i bogatim ekstraktom koji potiče iz bogatog vojvođanskog tla.

  Za potrebe vinskog turizma, kojeg oni reprezentuju na pravi i originalan način, porodica Dujmović je opremila degustacionu salu koja može da primi 55 gostiju. Gosti Vindula, opčinjeni sjajnim vinima, autohtonom hranom, tamburašima i ljubaznim domaćinima oduševljeno se vraćaju kod Dujmovića.

  Zbog svega toga, Vinarija Vindulo je od marta 2017. nosilac plakete – Hram Vinskih puteva Srbije.

  In 1978 Dr Laslo Dujmović and his family continued the tradition of grapevine growing and winemaking which had existed in his family for several generations.

  Variety smells of Kevidinka, Sasla, Slankamenka and Portugieser left a strong reminiscence to his first contact with wines and vineyards of Bačka.

  When choosing varieties, he was guided by a principle to pick the ones suitable for Vojvodina area or the world famous varieties which will properly represent the region of Vojvodina.

  Wines produced here are unique and cannot be find anywhere else – they are cheerful, lively, with especially nice smell, very good acids, balanced with moderate alcohol content and rich extract from Vojvodina ground.

  For the needs of wine tourism, which they represent in the true and original way, the Dujmović family has equipped a tasting hall that can accommodate 55 guests. Guests of Vindula, enchanted with great wines, authentic food, tambura and friendly hosts, are delighted to return to Dujmović.

  Due to all this, Winery Vindulo has been the bearer of the plaque – the Temple of the Wine Roads of Serbia since March 2017.

  Adresa / Address:  84, Bečejski Put, Temerin

  E-mail: vindulo@stcable.rs

  Telefon / Phone: +381 (0)63 523 673

 • Popust / Discount

  Toplički vinogradi

  Region južne Srbije, posebno predeo ispod Kopaonika, sa centrom u Prokuplju, odvajkada je bio poznat kao prebogati vinogradarski kraj. I baš tu se rodila čuvena srpska autohtona sorta grožđa, i ništa čudno, tada bila krštena kao – Prokupac.

  I baš u tom kraju, 2011. godine, desilo se vinarsko čudo. Na periferiji vinogradarskog sela Gojinovac, u dolini reke Toplice, nikla je najveća vinarija na Balkanu, koju reprezentuje posebno izgrađeni objekat sa pet nivoa, površine preko 8.000m2. Sve u tom objektu, i oko njega, je dovedeno do savršenstva, vinarija je opremljena najsavremenijom tehnologijom, a učinjeno je sve da grožđe zadrži kvalitet na putu od loze do boce, jer je soka grožđa vođen silom gravitacije.

  Površina od oko 80 ha vinograda zasađena je vinovom lozom visokog kvaliteta, na starom, već postojećem vinogradarskom tlu. Pored Prokupca, po kome je vinarija postala ubrzo poznata želeći da baš toj sorti povrati stari sjaj, proizvodi se vrhunsko vino i od sorti Game, Šardone, Kaberne sovinjon, Merlo, Crni burgundac, Sovinjon beli i dr.

  The region of southern Serbia, especially the area below Kopaonik, with the center in Prokuplje, has been known as a richer vineyard region ever since. And that’s where the famous Serbian autochthonous grape variety was born, and nothing strange, then baptized as Prokupac.

  And just in that area, in 2011, a winery wonder happened. On the outskirts of the Gojinovac wine-growing village, in the valley of the river Toplice, the largest winery in the Balkans was nicknamed by a specially built building with five levels, over 8,000m2. Everything in this building, and around it, has been brought to perfection, the winery is equipped with state-of-the-art technology, and everything has been done to keep the quality on the way from line to bottle, because the grape juice is guided by gravity.

  The area of ​​about 80 ha of vineyards is planted with a high quality grape vine, on an old, already existing wine-growing ground. In addition to Prokupac, after which the winery became soon known, in order to regenerate the old glow, it produces superior wine and varieties Game, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlo, Black Burgundy, Sovinjon White and others.

  Adresa / Address: Gojinovac BB, Prokuplje

  E-mail: info@toplickivinogradi.rs

  Telefon / Phone: +381 (0)63 606 528