Home

Vinsko-turistička kartica WineRS card je proizvod udruženja Vinski putevi Srbije.

Korisnici ove kartice ostvaruju pravo na popuste i druge pogodnosti u objektima pravnih lica

koja su članovi Kluba Vinskih puteva Srbije (Kluba VPS).

Kartica važi za kalendarsku godinu u kojoj je izdata.

Kupi / Buy
WineRS card

00000